Chủ YếU Nhà Thờ 100 câu Kinh thánh ghi nhớ cho Trường Chúa nhật

100 câu Kinh thánh ghi nhớ cho Trường Chúa nhật

kinh thánh ký ức câu thơ chủ nhậtHọc thuộc lòng những câu Kinh Thánh có thể là một phần thú vị trong hành trình đức tin, ngay cả khi bạn bắt đầu với những người trẻ nhất tham dự Trường Chúa Nhật. 100 câu trí nhớ này được sắp xếp để chúng bắt đầu với những câu đơn giản hơn và phát triển dần dần phức tạp hơn. Vui thích gieo một số câu thơ yêu quý này vào trái tim của lớp Trường Chúa Nhật của bạn.

Những câu tuyệt vời về Lời Chúa

 1. Vì Lời Chúa luôn sống động và hoạt động. - Hê-bơ-rơ 4:12 - (Học thuộc bản đầy đủ cho học sinh lớn hơn)
 2. Vì lời của Chúa là đúng và đúng. - Thi thiên 33: 4
 3. Con người sẽ không sống chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. - Ma-thi-ơ 4: 4
 4. Tôi đã giấu lời của bạn trong trái tim của tôi rằng tôi có thể không phạm tội với bạn. - Thi thiên 119: 11
 5. Lời của Chúa thật hoàn hảo. - Thi thiên 12: 6
 6. Trời đất sẽ qua đi nhưng lời tôi nói sẽ không bao giờ qua đi. - Ma-thi-ơ 24:35
 7. Lời của bạn là ngọn đèn cho chân tôi và là ánh sáng trên con đường của tôi. - Thi Thiên 119: 105
 8. Khi đó bạn sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát bạn. - Giăng 8:32
 9. Vì vậy, hễ ai nghe những lời này của ta và đem ra thực hành thì giống như người khôn xây nhà trên đá. - Ma-thi-ơ 7:24
 10. Tôi chờ đợi Chúa, linh hồn tôi chờ đợi, và trong lời Ngài, cả con người tôi đang chờ đợi. - Thi thiên 130: 5
 11. Đừng chỉ nghe lời nói, rồi tự lừa dối mình. Làm những gì nó nói. - Gia-cơ 1:22
 12. Tất cả thánh thư đều được Đức Chúa Trời ban cho và hữu ích cho việc giảng dạy, khiển trách, sửa chữa và huấn luyện sự công bình. - 2 Ti-mô-thê 3:16
 13. Làm thế nào một người trẻ có thể ở trên con đường trong sạch? Bằng cách sống theo lời của bạn. - Thi thiên 119: 9
 14. Mọi lời của Chúa đều hoàn mỹ; anh ấy là lá chắn cho những ai nương náu trong anh ấy. - Châm ngôn 30: 5
Đăng ký học Kinh thánh mẫu đăng ký nhóm nhỏ Tình nguyện viên đăng ký chuỗi cầu nguyện 24 giờ

Những câu tuyệt vời về đặc tính của Đức Chúa Trời / Đấng Christ / Linh

 1. Chúa tốt cho tất cả mọi người. - Thi thiên 145: 9
 2. Bạn là Chúa nhìn thấy. - Sáng thế ký 16:13
 3. Đừng sợ vì tôi ở bên bạn. - Ê-sai 43: 5
 4. Tôi luôn ở bên bạn. - Ma-thi-ơ 28:20
 5. CHÚA tốt cho tất cả mọi người. - Thi thiên 145: 9
 6. Chúa phù hộ và bảo vệ bạn. - Các số 6:24
 7. Chúa ban sự khôn ngoan. - Châm ngôn 2: 6
 8. Ban đầu, Đức Chúa Trời tạo ra trời và đất. - Sáng thế ký 1: 1
 9. Các tầng trời tuyên bố sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. - Thi thiên 19: 1
 10. Chúa Giê-xu Christ hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn thế. - Hê-bơ-rơ 13: 8
 11. Chúa sẽ chiến đấu cho bạn; bạn chỉ cần đứng yên. - Xuất Ê-díp-tô Ký 14:14
 12. Mọi món quà tốt và mọi món quà hoàn hảo đều từ trên cao. - Gia-cơ 1:17
 13. Đức Chúa Trời là nơi nương tựa và sức mạnh của chúng ta, luôn luôn hiện diện trong khó khăn. - Thi thiên 46: 1
 14. Cùng một Chúa là Chúa của mọi người và ban phước dồi dào cho tất cả những ai kêu cầu Ngài. - Rô-ma 10:12
 15. Chúa là Đức Chúa Trời đời đời, Đấng Tạo Hóa của tận cùng trái đất. Anh ấy sẽ không trở nên mệt mỏi hay mệt mỏi, và sự hiểu biết của anh ấy không ai có thể hiểu được. - Ê-sai 40:28

Những câu tuyệt vời về Chúa Giê Su Ky Tô và Đức Thánh Linh

 1. Anh ấy không ở đây, anh ấy đã sống lại! - Ma-thi-ơ 28: 6
 2. Đừng để lòng mình vương vấn. Bạn tin vào Chúa; cũng tin ở tôi. - Giăng 14: 1
 3. Tôi là con đường và sự thật và cuộc sống. Không ai đến với Cha, ngoại trừ tôi. - Giăng 14: 6
 4. Tôi và Cha là một. - John 10:30
 5. Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy đến, hãy theo ta, và ta sẽ sai ngươi đi đánh cá cho người ta. - Ma-thi-ơ 4:19
 6. Và chắc chắn rằng tôi luôn ở bên bạn, cho đến cuối tuổi. - Ma-thi-ơ 28:20
 7. Cũng vậy, Thánh Linh giúp chúng ta trong sự yếu đuối của mình. - Rô-ma 8:26
 8. Bây giờ Chúa là Thánh Linh, và Thánh Linh của Chúa ở đâu, ở đó có tự do. - 2 Cô-rinh-tô 3:17
 9. Nhưng Đấng Bênh vực, Đức Thánh Linh, Đấng mà Cha sẽ nhân danh ta sai đến, sẽ dạy dỗ bạn mọi điều và sẽ nhắc nhở bạn về mọi điều tôi đã nói với bạn. - Giăng 14:26
 10. Kẻ trộm đến chỉ để ăn trộm và giết và tiêu diệt; Tôi đã đến rằng họ có thể có cuộc sống, và có nó đầy đủ. - Giăng 10:10
 11. Vì Đức Chúa Trời không sai con Ngài đến thế gian để đoán phạt thế gian, nhưng để cứu thế gian nhờ con. - Giăng 3:17
 12. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ, Chúa chúng ta. - Rô-ma 6:23
 13. Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta ở điều này: Trong khi chúng ta vẫn còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã chết vì chúng ta. - Rô-ma 5: 8
 14. Tôi đã nói với bạn những điều này, để bạn có được sự bình yên trong tôi. Trong thế giới này bạn sẽ gặp rắc rối. Nhưng hãy lấy lòng! Bạn vượt qua thế giới. - Giăng 16:33
 15. Nhưng hoa trái của Thánh Linh là tình yêu thương, niềm vui, sự bình an, đức tính thiện, nhân hậu, tốt lành, trung tín, dịu dàng và tự chủ. Không có luật lệ nào chống lại điều đó. Ga-la-ti 5: 22-23

Những câu về phản ứng của chúng ta với Chúa và chúng ta là ai vì Ngài

 1. Yêu thương nhau. - 1 Giăng 3:23
 2. Hãy cầu nguyện liên tục. - 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
 3. Tôi khen ngợi bạn vì tôi đã được tạo ra một cách đáng sợ và tuyệt vời. - Thi thiên 139: 14
 4. Tôi có thể làm tất cả những điều này nhờ Ngài, Đấng ban sức mạnh cho tôi. - Philip lúc 4:13
 5. Hãy tĩnh lặng và biết rằng tôi là Chúa. - Thi thiên 46:10
 6. Lạy Chúa, con sẽ ngợi khen Chúa hết lòng. - Thi thiên 138: 1
 7. Hãy hết lòng tin cậy Chúa. - Châm ngôn 3: 5
 8. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi sẽ nói lại lần nữa: Hãy vui mừng! - Phi-líp 4: 4
 9. Chúa đã làm điều đó chính ngày hôm nay; chúng ta hãy vui mừng hôm nay và vui mừng. - Thi thiên 118: 24
 10. Hãy tạ ơn Chúa, vì Ngài tốt lành. Tình yêu của anh ấy trường tồn mãi mãi. - Thi thiên 136: 1
 11. Hãy để mọi thứ có hơi thở ngợi khen Chúa. - Thi thiên 150: 6
 12. Khi tôi sợ hãi, tôi đặt niềm tin vào Bạn. - Thi thiên 56: 3
 13. Hãy trút mọi lo lắng của bạn lên anh ấy vì anh ấy quan tâm đến bạn. - 1 Phi-e-rơ 5: 7
 14. Bạn là ánh sáng của thế giới. - Ma-thi-ơ 5:14
 15. Hãy tin vào Chúa Jêsus Christ, và bạn sẽ được cứu. - Công vụ 16:31
 16. Đây là tình yêu dành cho Đức Chúa Trời: tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. - 1 Giăng 5: 3
 17. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài. - Truyền đạo 12:13
 18. Dù bạn làm gì, hãy làm tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. - 1 Cô-rinh-tô 10:31
 19. Chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là con người. - Công vụ 5:29
 20. Hãy tin cậy nơi Chúa đến muôn đời, vì Chúa, chính Chúa là Tảng đá vĩnh cửu. - Ê-sai 26: 4
 21. Hãy mạnh mẽ và can đảm. Đừng sợ, đừng nản lòng, vì Chúa, Đức Chúa Trời của bạn sẽ ở cùng bạn mọi lúc mọi nơi. - Giô-suê 1: 9
 22. Bạn sẽ yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của bạn hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực. - Phục truyền luật lệ ký 6: 5
 23. Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì điều này là đúng. Hãy hiếu kính cha mẹ là điều răn đầu tiên kèm theo lời hứa. - Ê-phê-sô 6: 1
 24. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi của mình, Ngài là người trung thành và công bình, sẽ tha thứ tội lỗi và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi điều gian ác. - 1 Giăng 1: 9
 25. Mỗi người trong số các bạn nên cho những gì mình đã quyết định trong lòng để cho, không miễn cưỡng hay ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu thương một người vui vẻ cho đi. - 2 Cô-rinh-tô 9: 7
 26. Hỡi các con yêu dấu, đến từ Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, bởi vì Đấng ở trong các con, cao cả hơn Đấng ở trong thế gian. - 1 Giăng 4: 4
 27. Vì Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban không khiến chúng ta rụt rè, nhưng ban cho chúng ta quyền năng, tình yêu thương và sự tự kỷ luật. - 2 Ti-mô-thê 1: 7

Những câu về tính cách của Đức Chúa Trời

 1. Hãy tử tế và thương xót nhau, tha thứ cho nhau, cũng như trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho bạn. - Ê-phê-sô 4:32
 2. Chúng tôi yêu vì Chúa đã yêu thương chúng ta. -1 Giăng 4:19
 3. Con cái hãy vâng lời cha mẹ trong mọi việc. - Cô-lô-se 3:20
 4. Yêu người lân cận như chính mình. - Ma-thi-ơ 22:39
 5. Một nhân chứng trung thực không lừa dối, nhưng một nhân chứng giả tạo ra sự dối trá. - Châm ngôn 14: 5
 6. Đừng phán xét, nếu không bạn cũng sẽ bị phán xét. - Ma-thi-ơ 7: 1
 7. Hãy đặt tâm trí của bạn vào những điều trên cao, không phải những điều trần thế. - Cô-lô-se 3: 2
 8. Hãy để cho thông điệp của Đấng Christ ở trong bạn một cách phong phú. - Cô-lô-se 3:16
 9. Mọi người kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. - Rô-ma 10:13
 10. Vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. - Rô-ma 3:23
 11. Làm với người khác như bạn sẽ làm với họ. - Lu-ca 6:31
 12. Đừng lầm lạc: Công ty xấu làm hỏng tính cách tốt. - 1 Cô-rinh-tô 15:33
 13. Không ai có thể phục vụ hai chủ. - Ma-thi-ơ 6:24
 14. Hãy bước đi với người khôn ngoan và trở nên khôn ngoan, vì bạn đồng hành của kẻ ngu bị hại. - Châm ngôn 13:20
 15. Vui trong hy vọng, kiên nhẫn trong cơn hoạn nạn, trung thành trong cầu nguyện. - Rô-ma 12:12
 16. Hãy tử tế và thương xót nhau, tha thứ cho nhau, cũng như trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho bạn. - Ê-phê-sô 4:32
 17. Vì vậy, chúng ta không tập trung vào những gì được nhìn thấy, mà là những gì không nhìn thấy. Vì những gì nhìn thấy là tạm thời, nhưng những gì không nhìn thấy là vĩnh cửu. - 2 Cô-rinh-tô 4:18
 18. Đừng để bị lừa dối: Đức Chúa Trời không thể bị chế nhạo. Một người đàn ông gặt được những gì ông gieo. - Ga-la-ti 6: 7
 19. Đừng để bất kỳ lời nói bất thiện nào từ miệng của bạn, nhưng chỉ những gì có ích cho việc xây dựng người khác theo nhu cầu của họ, điều đó có thể mang lại lợi ích cho những người lắng nghe. - Ê-phê-sô 4:29
 20. Vì Chúa trông chừng đường người công bình, nhưng đường kẻ gian ác dẫn đến sự hủy diệt. - Thi thiên 1: 6
 21. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi tình huống, bằng lời cầu nguyện và lời khẩn cầu, bằng lời cảm tạ, hãy trình bày những yêu cầu của bạn với Chúa. Và sự bình an của Đức Chúa Trời vượt qua mọi sự hiểu biết sẽ bảo vệ trái tim và tâm trí bạn trong Chúa Giê-xu Christ. - Phi-líp 4: 6-7
 22. Do đó, đừng lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo lắng về chính nó. Mỗi ngày có đủ rắc rối của riêng mình. - Ma-thi-ơ 6:34

Các đoạn dài hơn - Dạy theo từng phần

 1. Đặc tính và Khả năng của Đức Chúa Trời - Ê-sai 40: 13-31
 2. 10 Điều Răn - Xuất Ê-díp-tô Ký 20: 1-17
 3. Điều Răn Lớn Nhất - Ma-thi-ơ 22: 37-40
 4. Chúa là Đấng chăn dắt của chúng ta - Thi thiên 23: 1-6
 5. Lời cầu nguyện của Chúa - Ma-thi-ơ 6: 9-13
 6. Đau khổ trong Đấng Christ - Rô-ma 5: 1-5
 7. Áo giáp đầy đủ của Đức Chúa Trời - Ê-phê-sô 6: 13-18

Việc ghi nhớ lời Đức Chúa Trời ở mọi lứa tuổi là rất đáng để ban cho trẻ em một món quà mà chúng sẽ tiếp tục cho đi. Ê-sai 55: 10-11 khuyến khích chúng ta rằng lời Đức Chúa Trời truyền đi và luôn hoàn thành những gì Đức Chúa Trời cần. Luôn luôn!

làm thế nào để trả lại cho cộng đồng

Julie David đã kết hôn với một mục sư thờ phượng và sau 20 năm thánh chức cùng với ba cô con gái, cô ấy vẫn đang phát triển sự cân bằng dịu dàng của làn da dày và trái tim nhân hậu. Cô ấy dẫn đầu một nhóm nhỏ nữ sinh trung học.
DesktopLinuxAtHome giúp việc tổ chức nhà thờ trở nên dễ dàng.
Bài ViếT Thú Vị