Chủ YếU Tin Tức Một cách mới để thu tiền

Một cách mới để thu tiềnthu tiền thanh toán đăng ký trực tuyến

bạn muốn câu hỏi tốt nhất

Bạn đã thay đổi cách tổ chức nhóm bằng đăng ký trực tuyến. Bây giờ, có một cách tuyệt vời hơn để thu tiền ở cùng một chỗ, và thật dễ dàng! Thiết lập và bắt đầu chấp nhận thanh toán từ các thành viên nhóm trong vài phút.Sử dụng DesktopLinuxAtHome để:

  • Ban ve
  • Quyên tiền
  • Bán sản phẩm
  • Thu thập các khoản thanh toán kinh doanh
  • Đăng ký người tham gia
  • Thanh toán quà tặng nhóm

Thu tiền ngay

Đăng bởi Kate White

Bài ViếT Thú Vị